Notice (8): Undefined index: tigia [APP/Plugin/Product/View/Product/detail.ctp, line 11]

Giỏ hàng của bạn

0 sản phẩm trong giỏ

Tổng tiền 0 VND

Xem giỏ

Dây cẩu hàng Samwoo 10 tấn 12m

Mã :M000747134

Xuất xứ: Hàn Quốc

Model:

Giá : 4.850.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Tình trạng : Có sẵn

Mô tả:
Size:  
Số lượng:

Add

Sub

|

Chi tiết sản phẩm

Các sản phẩm cùng loại

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 4 Tấn x4M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746968

Model: 4Tx4T

Giá : 500.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

4 tấn x4M màu ghi
- Chất liệu 100% polyeste
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 4 Tấn x3M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746967

Model: 4Tx3T

Giá : 390.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

4 tấn x3M màu ghi
- Chất liệu 100% polyeste
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x8M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746966

Model: 3Tx8T

Giá : 800.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

3 tấn x8M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste...
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x6M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746965

Model: 3Tx6T

Giá : 650.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

3 tấn x6M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste...
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x4M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746964

Model: 3Tx4M

Giá : 430.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

3 tấn x4M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste...
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x3M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746963

Model: 3Tx3T

Giá : 330.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x2M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746962

Model: 3Tx2T

Giá : 220.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

3 tấn x2M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste...
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 2 Tấn x4M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746961

Model: 2Tx4T

Giá : 250.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

2 tấn x4M màu xanh green
- Chất liệu 100% polyeste...
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 2 Tấn x3M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746960

Model: 2Tonsx3M

Giá : 200.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

2 tấn x3M màu xanh green
- Chất liệu 100% polyeste...
Dây cẩu hàng Hàn Quốc 2 Tấn x2M

Dây cẩu hàng Hàn Quố...

M000746959

Model: 2Tonsx2M

Giá : 150.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

- 2 tấn x2M màu xanh green
- Chất liệu 100% polyes...
Dây cẩu hàng Samwoo 10 tấn 10m

Dây cẩu hàng Samwoo 10 ...

M000747133

Model:

Giá : 4.350.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Dây cẩu hàng Samwoo 1 tấn 1m

Dây cẩu hàng Samwoo 1 t...

M000747092

Model: SWW-0101-ETE6

Giá : 80.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Chất liệu: polyester.

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 4 Tấn x4M

Mã: M000746968

Size: 4Tx4T

Model: 4Tx4T

Giá: 500.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 4 tấn x4M màu ghi
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 4 Tấn x3M

Mã: M000746967

Size: 4Tx3T

Model: 4Tx3T

Giá: 390.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 4 tấn x3M màu ghi
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x8M

Mã: M000746966

Size: 3Tx8T

Model: 3Tx8T

Giá: 800.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 3 tấn x8M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x6M

Mã: M000746965

Size: 3Tx6T

Model: 3Tx6T

Giá: 650.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 3 tấn x6M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x4M

Mã: M000746964

Size: 3Tx4T

Model: 3Tx4M

Giá: 430.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 3 tấn x4M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x3M

Mã: M000746963

Size: 3Tx3T

Model: 3Tx3T

Giá: 330.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả:

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 3 Tấn x2M

Mã: M000746962

Size:

Model: 3Tx2T

Giá: 220.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 3 tấn x2M màu vàng
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 2 Tấn x4M

Mã: M000746961

Size:

Model: 2Tx4T

Giá: 250.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 2 tấn x4M màu xanh green
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 2 Tấn x3M

Mã: M000746960

Size:

Model: 2Tonsx3M

Giá: 200.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: 2 tấn x3M màu xanh green
- Chất liệu 100% polyeste

Dây cẩu hàng Hàn Quốc 2 Tấn x2M

Mã: M000746959

Size: 2Tonsx2M

Model: 2Tonsx2M

Giá: 150.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: - 2 tấn x2M màu xanh green
- Chất liệu 100% polyester

Dây cẩu hàng Samwoo 10 tấn 10m

Mã: M000747133

Size:

Model:

Giá: 4.350.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả:

Dây cẩu hàng Samwoo 1 tấn 1m

Mã: M000747092

Size:

Model: SWW-0101-ETE6

Giá: 80.000VND

Giá đại lý :Liên hệ

Mô tả: Chất liệu: polyester.